Подкрепете

Проект за изграждане на първия в България
Център за възстановяване и работа с деца с онкохематологични заболявания

Ракът в детска възраст не познава бариери: всяко дете, независимо от неговата раса, религия или страна на произход може да развие такова заболяване. Обединяването на родителите, професионалистите и съмишлениците ще доведе до постигането на една обща цел: да се гарантира, че ВСЯКО дете с такова заболяване ще получи възможно най-добрите грижи.

http://www.decaohz.org/?cid=5&NewsId=10

Поставянето на тежката диагноза предизвиква огромен стрес, а самото лечение е продължително и тежко, както за самите деца така и за техните родители. По време на лечението, което продължава от 6 месеца до 3 години, а за някои и цял живот, децата не могат да посещават детска градина, училище и да се занимават с любимите си дейности – спорт, рисуване, балет и др. Липсват нормалните социални контакти. В България, средно на година, се разболяват между 100 и 150 деца на възраст от 0 до 18г. С прилагането на съвременните методи на лечение според утвърдените световни лечебни протоколи и най-важното – при наличие на всички необходими лекарства, се постига дълга ремисия – до 5 години – при деца с левкемия. А шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85 %. В България има много проблеми, свързани с лечението на онкохематологичните заболявания при децата.

http://www.decaohz.org/?cid=5&NewsId=10

Но въпреки всичко нашите деца се борят упорито за живота си и успяват да преодолеят болката, невъзможността да се занимават с любимите ежедневни неща, да ходят на училище и да се срещат с приятелите си. Много често те са по-силни от нас.  Всички знаем, че емоционалното състояние на болния човек е особено важно за постигане на по-добри резултати от лечението и пълно излекуване. В България, психологическа  подкрепа за децата, особено за тинейджърите, за родителите и за другите деца в семейството липсва.

InsideTheCentre

Целта, която сме си поставили като родители, преминали през този ад, е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да подобрим социалната им адаптация по време на лечението и в последващия период, да осигурим  помощ за децата и техните семейства за преодоляване на емоционалните последствия от болестта. Много психолози, арт-терапевти и учители  се свързаха с нас и изявиха желание да помагат и да работят с децата и семействата им. С решение на общото събрание, закупихме земеделски имот от 3.6 дка в землището на с. Опицвет, общ. Костинброд. На това място ще изградим съвременен възстановителен център за децата с онкохематологични заболявания.

http://www.decaohz.org/?cid=5&NewsId=10